Close
Close

IDEIB

Tancar
Atributs capa Eliminar capa

Llegenda

Només funciona per navegadador que permeten accedir al sistema d'arxius del dispositiu, habitualment només sistemes android Tancar
Close
Close
Tancar

Informació


La Direcció General d'Ordenació del Territori, amb el suport de SITIBSA i de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, és l'encarregada del manteniment i desenvolupament de la IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears) , dins els marc de la Directiva europea INSPIRE i la IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España). La IDEIB és la infraestructura que vos permetrà combinar cartografies de diferents fonts d’una manera senzilla.
Crèdits:
Aquesta web és una producció de SITIBSA.
Més informació a www.sitibsa.com

Close Portapapers Suggeriment Guardar Configuració

Pujar configuració

Idioma

No text