ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP | WMS

public/GOIB_ARPSI_IB (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   Portal ideIB   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   Portal ideIB

Service Description:

Descripció

Servei de mapa de la delimitació gràfica de la superfície negada per les aigües per l'ocurrència d'avingudes amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, valors que s'han convingut com a referència per als esdeveniments d'alta, mitja i baixa probabilitat, respectivament (en aplicació de l'article 8.1 del Reial Decret 903/2010). Els 11 trams ARPSI són dels torrents de Na Bàrbara (Palma), Gros (Palma), Coanegre (Palma/Marratxí), Campos, Es Riuet (Manacor/Sant Llorenç des Cardassar), ses Planes (Sant Llorenç des Cardassar), Vall den Marc/Sant Jordi (Pollença), Major de Sóller, Peguera (Calvià), Santa Ponça (Calvià) i Llavanera (Eivissa/Santa Eulària del Riu).

METADADA COMPLETA I URL DEL SERVEI WMS

(ES) Servicio de mapa de la delimitación gráfica de la superficie anegada por las aguas por la ocurrencia de avenidas con periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, valores que se han convenido como referencia para los eventos de alta, media y baja probabilidad, respectivamente (en aplicación del artículo 8.1 del Real Decreto 903/2010). Los 11 tramos ARPSI son los torrentes de Na Bàrbara (Palma), Gros (Palma), Coanegre (Palma/Marratxí), Campos, Es Riuet (Manacor/Sant Llorenç des Cardassar), ses Planes (Sant Llorenç des Cardassar), Vall den Marc/Sant Jordi (Pollença), Major de Sóller, Peguera (Calvià), Santa Ponça (Calvià) i Llavanera (Eivissa/Santa Eulària del Riu)

(EN) Map Service of graphic delination of the surface flooded by the waters due to the occurrence of avenues with return periods of 10, 100 and 500 years, values that have been agreed as a reference for high, medium and low probability events, respectively (in application of the article 8.1 del Real Decreto 903/2010). The 11 ARPSI sections are: Torrents de Na Bàrbara (Palma), Gros (Palma), Coanegre (Palma/Marratxí), Campos, Es Riuet (Manacor/Sant Llorenç des Cardassar), ses Planes (Sant Llorenç des Cardassar), Vall den Marc/Sant Jordi (Pollença), Major de Sóller, Peguera (Calvià), Santa Ponça (Calvià) i Llavanera (Eivissa/Santa Eulària del Riu).Map Name: GOIB_ARPSI_IB

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text: SITIBSA-GOIB

Spatial Reference: 25831  (25831)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 5000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 2000000

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates